Video tổng quan các sự kiện EcoFest đã diễn ra và các chi tiết mới trong chương trình năm nay

Ngày 17/8/2019, tại EcoTechnoPark SkyWay sẽ diễn ra EcoFest lần thứ tư — sự kiện thường niên về môi trường, vận tải và công nghệ cao. Trong năm nay, bất kỳ vị khách nào cũng sẽ có thể đi trên phương tiện vận tải an toàn và thân thiện môi trường, cũng như biết về các kế hoạch sắp tới trong việc phát triển dự án SkyWay.

Trong năm nay, các vị khách tới EcoFest sẽ thấy:

  • Những loại cầu vượt ray-đường dây khác nhau, cho phép giải quyết hiệu quả những vấn đề hạ tầng phức tạp nhất;
  • Hoạt động của một số modul vận tải đường dây di chuyển liên tiếp trên chuỗi điện tử với khoảng cách được đặt trước;
  • Các nhà ga vận tải đường dây;
  • Hệ thống điều khiển vận tải thông minh, loại trừ ảnh hưởng của yếu tố con người và nâng cao độ an toàn trong việc di chuyển;
  • Các tình huống nguy hiểm được mô hình hóa và các giải pháp cho chúng, sẽ cho phép đảm bảo mức độ an toàn và tiện nghi cao trong vận tải;
  • Hoạt động của các điều phối viên hệ thống vận tải đường dây SkyWay;
  • Các phát triển mới trong lĩnh vực chế tạo động cơ, khí động học của thành phần di chuyển, công nghệ sinh học-nông nghiệp và năng lượng;

Ban tổ chức cũng sẽ nói về các dự án hiện nay đang được và sẽ phát triển tại Khu vực Trung Đông, ở Sharjah, Dubai và các thành phố, quốc gia khác trong khu vực.

Có thể mua vé tới EcoFest-2019 trên trang web chính thức của sự kiện. Các bạn có thể xem video mới của chúng tôi về 3 lần EcoFest trước đây.

Category: Công nghệ