Tại Sao Lại Là SKYWAY ? SKYWAY LÀ GÌ ?


SKYWAY Là dư án khoa học về giao thông. Dự án đã nghiên cứu thử nghiệm hơn 40 năm. Dự án được tài trợ chính bởi các quốc gia, quỹ liên hợp quốc, quỹ hòa bình liên xô, các nhà chính tri và nhân dân đóng góp.
Skyway Được báo chí , truyền hình thường xuyên đưa tin suốt nhiều năm qua ca ngợi về mô hình giao thông mới . hiện đại và tiết kiệm. Dự án đã được đưa vào sách khoa học,phim khoa hoc. Skyway đã đạt nhiều giải thưởng lớn uy tín về giao thông và khoa học …
Đây là công nghệ giao thông độc quyền , chi phí rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới.

Các chuyên gia đánh giá skyway sẽ chiếm 50% thị phần toàn thế giới .Ước tính về mặt công nghệ sẽ đạt 400 tỷ $ khi thương mại và trở thành tóp những công ty lớn nhất thế giới.
Hiện tại các dự án đang chuẩn bị bắt đầu thực thi ở một số quốc gia : Dubai ,Thuỵ sỹ ,Nga ,Ấn độ ,Indonesia,Argentina..
Skyway được giám sát bởi Ủy Ban Dịch Vụ tài Chính BVI FSC
https://telegra.ph/Skyway-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%C3%A1m-s%C3%A1t-b%E1%BB%9Fi-u%E1%BB%B7-ban-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-BVI—FSC-02-17
HOLDING I : https://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=A1DB43C6F8&Submit=Submit
HOLDING II : http://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=40F03B009C&Submit=Submit
HOLDING III : https://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=457B02AB91&Submit=Submit

Category: Công nghệ