SkyWay được tạo ra thế nào?

Công ty thiết kế-kết cấuCông ty bao gồm 15 ban thiết kế, đứng đầu mỗi ban là thiết kế trưởng. Tại đây các chuyên gia đứng đầu cẩn thận phát triển và tính toán mọi chi tiết sản xuất thành phần di chuyển và cấu trúc dẫn đường SkyWay.Sản xuất công nghệ caoTrong sản xuất SkyWay sử dụng các thiết bị hiện tại và chính xác cao, cho phép thực hiện các nhiệm vụ với bất kỳ độ khó nào. Công ty có bộ các công cụ được sử dụng bởi những đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp thế giới: thiết bị Haas, nền tảng số hóa 3DExperience từ Dassault Systèmes và các công cụ hiện đại nhất khác.Thử nghiệm và chứng nhậnToa xe vận tải hoàn thiện được thử nghiệm nhiều lần tại EcoTechnoPark trên cấu trúc dẫn đường SkyWay. Sau khi xác nhận đáp ứng mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm được chứng nhận bởi các cơ quan nhà nước.

Category: Công nghệ