Lời đề nghị cho dự án Sky Way tại Việt Nam

Ưu đãi ý tưởng cho Việt Nam

STU LLC đã chuẩn bị một ” Đề xuất khái niệm cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “.

Lời đề nghị cho dự án Sky Way tại Việt Nam

Dự án STU tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến sự kết nối của thủ đô Hà Nội và đô thị thành phố Hồ Chí Minh bằng hệ thống giao thông tốc độ cao.

Đặc điểm của tuyến STU:

chiều dài – 1500 km;
tốc độ ước tính – 450 km / h;
loại – hành khách và vận chuyển hàng hóa;
sức chở – 1 triệu hành khách / ngày;
Chi phí ước tính của toàn bộ tuyến đường, bao gồm cơ cấu theo dõi và hỗ trợ, đầu máy toa xe và cơ sở hạ tầng là khoảng 9 tỷ USD.
Cũng chuẩn bị là ” Triển vọng cho việc sử dụng các hệ thống giao thông trên cao để phát triển bền vững nền kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” với nội dung như sau:

Vấn đề giao thông và cơ sở hạ tầng của thời đại chúng ta.
Mô tả và lợi thế của công nghệ chuỗi.
Sự liên quan của việc sử dụng STU tại Việt Nam Cộng hòa.
Gợi ý.

Cơ hội kiếm 1.000.000$ chỉ sau vài năm mà ít rủi ro nhất 2019 | Cơ hội đầu tư tốt nhất 2019
Chúng ta đã bỏ qua nhiều Cơ Hội như: Facebook, Google, Apple, Alibaba..?

🔎Năm 1976: bỏ ra 1,000$ ( giá bán: 0.06$) với Apple. Hôm nay tài sản trị giá hơn 3,520,000$ (c/p)
🔎Năm 1995: bỏ ra 1,000$ ( giá bán 0.17$ )với Amazon. Hôm nay tài sản trị giá hơn 9,900,000$ ( giá hiện tại dao động khoảng 1950,55$/cp )
🔎Năm 2012: bỏ ra 1,000$ ( giá bán: 0.007$/cp ) với Snapchat. Hôm nay tài sản trị giá hơn 1,500,000$ ( giá hiện tại dao động khoảng11,77$ )
💰💰💰 Những cơ hội đó đã trôi qua. Nhưng hôm nay cũng chỉ từ 1,000$ ban đầu bạn sẽ giúp bạn có thể có được 30.000$, 50.000$,100.000$ hoặc hơn thế nữa chỉ sau 2-3 năm sau khi kết thúc 15 giai đoạn huy động vốn với Skyway.
💰💰💰Đừng bỏ lỡ 1 trong những cơ hội làm giàu sở hữu cổ phiếu tốt nhất thế giới trong năm 2019 này

Category: Các công trình tiêu biểu