GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN SKYWAY, CTY CÔNG NGHỆ CHUỖI YUNITSKIY

Công ty kỹ thuật quốc tế tham gia thiết kế, xây dựng và chứng nhận hệ thống vận tải hàng hóa tốc độ cao, đô thị và vận tải hàng hóa SkyWay. Triển vọng bao phủ thị trường dịch vụ vận tải thế giới lên tới 50%.

Công ty chúng tôi

• 86 phòng thiết kế, bao gồm một phòng thiết kế và công nghệ đặc biệt với sản xuất thử nghiệm

• 36 tòa nhà và công trình, hơn 3.000 đơn vị máy móc thiết bị

• 36 ha của trung tâm trình diễn và chứng nhận và 6 tổ hợp giao thông trên lãnh thổ của mình

Triết học

Giống như hàng triệu người trên hành tinh của chúng ta, chúng ta phải đối mặt với những thách thức giao thông đang gia tăng mỗi ngày – ùn tắc giao thông, tai nạn, ô nhiễm, xe buýt quá đông và xe điện ngầm.

Chúng tôi tin rằng vận tải nên là giải pháp cho các vấn đề, không phải là nguồn gốc của chúng. Do đó, Công ty chúng tôi có trách nhiệm tạo ra các hệ thống giao thông sáng tạo, thân thiện với môi trường và an toàn cũng sẽ tiết kiệm thời gian của mọi người.

Giấy chứng nhận tuân thủ hệ thống quản lý của Công ty

• Giấy chứng nhận sự phù hợp của các yêu cầu chất lượng hệ thống quản lý với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015

• Giấy chứng nhận sự phù hợp của các yêu cầu chất lượng hệ thống quản lý với tiêu chuẩn quốc gia STB ISO 9001-2015

• Giấy chứng nhận tuân thủ hệ thống quản lý môi trường với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia STB ISO 14001-2017

• Giấy chứng nhận tuân thủ hệ thống quản lý môi trường với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2015

• Giấy chứng nhận tuân thủ hệ thống quản lý an toàn lao động với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia STB 18001-2009

• Giấy chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001: 2018

Category: Công nghệ