GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN CÔNG TY SKYWAY GREENTECH .

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Anatoly Yunitsky đã đề cập đến các công ty mà ông đã tạo ra ở UAE để thực hiện các dự án SkyWay trong khu vực. Công dân của hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới đã làm việc với nhiệm vụ này tại đây. Ấn phẩm ngày hôm nay là về các nhân viên của một trong những tổ chức mà người thiết kế chung, cụ thể là Công ty GreenTech SkyWay, đã phát biểu. Chúng tôi cung cấp cho bạn hai cuộc phỏng vấn bằng video đưa ra ý tưởng về sự đa dạng của nhóm của cô ấy: một với một nhân viên trẻ, nhưng đã có đủ kinh nghiệm trong dự án, lần khác với một kalach grated grated lần đầu tiên đi làm. Một người là người Palestine, người kia là người Nga. Đương nhiên, họ nói các ngôn ngữ khác nhau. Một điều hợp nhất họ – họ xây dựng SkyWay, cứu hành tinh! Những ai muốn tham gia cùng chúng tôi có thể tìm thấy công việc mơ ước của họ tại đây: https://jobs.tut.by/employer/1547692

https://rsw-systems.com/news/greentech-employees
© https://rsw-systems.com/

Category: Công nghệ