Giám Đốc Quỹ SKY WORLD COMMUNITY Trao đổi với Diễn Giả, Tỷ Phú Brian Tracy”Về Công Nghệ Skyway

Giám Đốc Quỹ SKY WORLD COMMUNITY Trao đổi với Diễn Giả, Tỷ Phú Brian Tracy”Về Công Nghệ Skyway
Lời tuyên bố của Giám Đốc với Brian Tracy !
Giám Đốc Skyway “Chúng tôi sẽ tạo ra loại hình vận tải ấy, và bạn sẽ còn đi trên nó ”
Brian Tracy” Cảm ơn bạn, tôi rất mong chờ được đi trên nó “

Category: Công nghệ