Đếm ngược đến SkyWay ra mắt tại UAE

http://yunitskiy.com/news/2019/news20190530.htm
Trong kinh doanh, cũng như trong chiến tranh, sự thành công của bất kỳ cam kết nào phụ thuộc vào tính đúng đắn của việc lựa chọn địa điểm và thời điểm bắt đầu cuộc tấn công. Đối với SkyWay, sự khởi đầu công việc của trung tâm đổi mới ở Sharjah nhằm mục đích đưa ra quan điểm này. Sự vội vàng, như sự chậm trễ, có thể là thảm họa. Vì lý do này, sau khi thảo luận và phối hợp giữa ban quản lý của công ty phát triển và các đối tác tại UAE, ngày ra mắt, dự kiến ​​ban đầu vào tháng Tư-tháng Năm, đã được sửa đổi. Quyết định đã tính đến nhiều tình huống: môi trường chính trị trong khu vực, dự báo kinh tế, đặc điểm của giai đoạn đàm phán hiện tại với khách hàng, quan hệ với nhà thầu, mức độ sẵn sàng và hội nhập của tổ hợp công nghệ được trình bày và thậm chí cả đặc điểm văn hóa của UAE, đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao tiếp kinh doanh.

Category: Công nghệ