Đề xuất đầu tư «STEP-UP 2021» với chiết khấu tới 1:100

Vài tháng gần đây, các chính phủ và những công ty tư nhân đã gặp phải những thử thách kinh tế. Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng một cách thành công, cần phải đưa ra những biện pháp phi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng. Tập đoàn SkyWay cũng đề xuất tới những nhà đầu tư của mình một giải pháp sẽ cho phép dự án tiếp tục phát triển thành công.

Như được biết, sở hữu trí tuệ của SkyWay được đánh giá là  
400 867 433 000$, điều đó đã cho phép công ty tới gian đoạn 14 duy trì được phần vốn cổ đông. Sự dự trữ các cổ phần cho phép lãnh đạo công ty đề xuất tới các nhà đầu tư một chiết khấu đặc biệt, cao hơn so với giai đoạn hiện tại. 

Vì thế, để ủng hộ sự phát triển của SkyWay trong thời gian khủng hoảng, chúng tôi cho ra mắt đề xuất đầu tư «STEP-UP 2021».

Theo các điều kiện của đề xuất này, trong thời gian tới ngày 30/6, bạn có thể đầu tư:

– 50$ trả góp mỗi tháng trong vòng 12 tháng, với chiết khấu tới 1:60
– 600$ thanh toán trả ngay với chiết khấu 1:60

– 100$ trả góp mỗi tháng trong vòng 12 tháng, với chiết khấu tới 1:100
– 1200$ thanh toán trả ngay với chiết khấu 1:100

Số lượng gói đầu tư trả ngay và các gói trả góp được mở theo chương trình «STEP-UP 2021» trong thời gian tới ngày 30/6, là không giới hạn. Chiết khấu được duy trì không phụ thuộc vào hình thức thanh toán và việc chuyển đổi giai đoạn. Các điều kiện chi tiết được trình bày trong trang đề xuất.

Những chiết khấu cao như vậy được gửi tới các nhà đầu tư, khi dự án SkyWay còn chưa có những thành tựu quan trọng như nay đã thấy:

– Khu sản xuất riêng với 1000 nhân viên
– Các trung tâm thử nghiệm tại UAE và Belarus
– 11 loại hình vận tải và 6 loại cấu trúc dẫn đường

Hiện nay, dự án lại sẵn sàng đề xuất chiết khấu nâng cao cho tất cả những nhà đầu tư, những người ủng hộ SkyWay trong giai đoạn bất ổn này. 

Chương trình «STEP-UP 2021» sẽ cho phép bạn nâng cao đáng kể số cổ phần trong dự án với số tiền thấp hơn và các rủi ro ít hơn, còn dự án SkyWay được tiếp tục phát triển bền vững.

Category: Công nghệ