Cổng thông tin Nhật Bản Bouncy về SkyWay

Portal Bouncy, chuyên về công nghệ thông tin và vận tải, đã xuất bản một bài viết về SkyWay bằng tiếng Nhật. Nó lưu ý rằng hệ thống có một số lợi thế so với các giải pháp vận chuyển hiện có – tốc độ cao, hiệu quả năng lượng, thân thiện với môi trường, chi phí thấp. Ngày gần đến khi SkyWay, thân thiện với môi trường toàn cầu và môi trường đô thị, sẽ trở thành một phương tiện giao thông đô thị mới, ông viết Bouncy.

Category: Công nghệ, Tin tức thị trường