Các gói đầu tư giai đoạn 13.3

+Các Gói Trả Góp :
-Gói 250$ được 6.500 cổ phần.
-Gói 500$ được 14.500 cổ phần.
-Gói 1000$ được 34.000 cổ phần.
-Gói 2000$ được 74.000 cổ phần.
-Gói 5000$ được 215.000 cổ phần.
-Gói 10.000$ được 490.000 cổ phần.
-Gói 25.000$ được 1.275.000 cổ phần.
-Gói 50.000$ được 2.650.000 cổ phần.
+Các Gói Trả Thẳng:
-Gói Inotran:+ 1000$ đầu được 35.000 cổ phần.
+1000$ thứ 2 được 42.000 cổ phần.
+1000$ thứ 3 được 50.000 cổ phần.
-Từ gói thứ 4 thanh toán theo đúng kỳ sẽ được 50.000 cổ phần.
-Gói 2500$ được 100.000 cổ phần.
-Gói 3500$ được 147.000 cổ phần.
-Gói 5000$ được 225.000 cổ phần.
-Gói 10.000$ được 500.000 cổ phần.
-Gói 25.000$ được 1.325.000 cổ phần.
-Gói 50.000$ được 2.750.000 cổ phần.
-Gói 100.000$ được 5.700.000 cổ phần.
-Gói 150.000$ được 9.000.000 cổ phần.

Các gói thầu của Skyway giai đoạn 13.3

Tư vấn các gói thầu của Skyway Capital:
Hotline: 097 446 1999
Zalo: 097 446 1999

Category: Công nghệ